| ประกาศผลสอบประเภท
 
 
ประกาศผลสอบประเภท [ม.1]
ประจำปีการศึกษา Error
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภท [ม.1] จำนวน 0 คน
 
 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง (นักเรียนต้องไปรายงานตัว)
Back |
ที่ รหัสสมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล มาจากโรงเรียน
ไม่พบข้อมูลผู้สอบผ่านการคัดเลือก
Back |