สมัครสอบ คู่มือขั้นตอนการสมัคร
พิมพ์แบบฟอร์อมชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

กำหนดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13พ.ย.-วันที่ 8ธ.ค.58
-ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ย.58 - วันที่ 8 ธ.ค. 58
-สอบวันที่ 20 ธ.ค. 58
-ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 16 ธ.ค. 58
-ประกาศผลสอบ 29 ธ.ค. 58
(ทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th)

ตารางสอบ

สอบวันที่ 20 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

09.00 - 09.45 | วิชาคณิตศาสตร์

09.45 - 10.30 | วิชาวิทยาศาสตร์

10.30 - 11.00 | วิชาภาษาไทย

11.00 - 11.30 | วิชาสังคมศึกษา

11.30 - 12.00 | วิชาภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

Q: โครงการสอบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
A: เพื่อประเมินศักยภาพ และทดสอบความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีทางเลือกในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษา

Q: หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำอย่างไร?
A: หลักจากชำระเงินแล้ว จะใช้เวลาประมาน 3 วัน ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน"

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู " ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" หากสถานะของคุณขึ้นว่า "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ในการสอบแล้ว หากคุณชำระเงินมานานกว่า 3 วันแล้ว และสถานะการสมัครของคุณไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-2077056 , 0917281571 , 02-2255605-8 ต่อ 635 , 640

Q: ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการเข้าสอบ?
A: ให้เตรียม "บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน" ที่มีรูปถ่ายชัดเจนแสดงตนในการเข้าสอบ ไม่ต้องพิมพ์บัตรสอบใดๆทั้งสิ้น โดยสามารถตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบได้ในวันที่ 16 ธ.ค. 58 ที่เว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th

โครงการ SUANKULARB PRE-TEST ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-2077056 , 0917281571 ;e-mail: suankularb@sk.ac.th