คำชี้แจงการสอบ Suankularb Pre-test ครั้งที่ 10
เลือกเมนูนี้เพื่อตรวจผลการสอบ Suankularb Pre-test ครั้งที่ 10

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

เฉลยข้อสอบ Suankularb Pre-test ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสมัคร และ การสอบ

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว
-พิมพ์ใบชำระเงินในวันถัดไปจากวันที่สมัคร
-ขณะนี้ปิดรับชำระเงินแล้ว
-ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ วันที่ 8 ม.ค. 67 ทางเว็บไซต์
-สอบวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค. 67
-ประกาศผลสอบ วันที่ 31 ม.ค. 67
(ทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th)
หมายเหตุ สำหรับการรับทุนการศึกษา และเกียรติบัตรโรงเรียนจะดำเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองนักเรียนหลังการประกาศผลสอบ

ตารางสอบ

สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

09.00 - 09.45 | วิชาคณิตศาสตร์

09.45 - 10.30 | วิชาวิทยาศาสตร์

10.30 - 11.00 | วิชาภาษาไทย

11.00 - 11.30 | วิชาสังคมศึกษา

11.30 - 12.00 | วิชาภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

Q: โครงการสอบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
A: เพื่อประเมินศักยภาพ และทดสอบความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีทางเลือกในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษา

Q: พิมพ์ใบชำระเงินได้เมื่อไร?
A: สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ในวันถัดไป การชำระเงินต้องไปชำระที่ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ใช้โมบายแอปของทุกธนาคาร สแกน QRcode ที่ใบชำระเงิน

Q: หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำอย่างไร?
A: หลักจากชำระเงินแล้ว จะใช้เวลาประมาน 3 วัน ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน"

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู " ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" หากสถานะของคุณขึ้นว่า "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ในการสอบแล้ว หากคุณชำระเงินมานานกว่า 3 วันแล้ว และสถานะการสมัครของคุณไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2255605-8 ต่อ 635 , 093-235-1936

Q: ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการเข้าสอบ?
A: ให้เตรียม "บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน" ที่มีรูปถ่ายชัดเจนแสดงตนในการเข้าสอบ ไม่ต้องพิมพ์บัตรสอบใดๆทั้งสิ้น สามารถตรวจสอบห้องสอบและเลขประจำตัวสอบได้ในวันที่ 8 ม.ค. 67 ที่เว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th หรือ http://www.sk.ac.th กรณีมีปัญหา ติดต่อได้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

โครงการ SUANKULARB PRE-TEST ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2255605-8 ต่อ 635 , 093-235-1936 ในวัน และเวลาราชการ
e-mail: suankularb@sk.ac.th