เลือกเมนูนี้เพื่อตรวจผลการสอบ Suankularb Pre-test ครั้งที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

นักเรียนสามารถดูประกาศ ผลการสอบรวม

ได้ที่ใต้อาคาร 123 ปีของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กำหนดการสมัคร และ การสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14ต.ค.60-วันที่ 30พ.ย.60
-ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค.60 - วันที่ 30 พ.ย.60
-สอบวันที่ 9 ธ.ค. 60
-ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 5ธ.ค.60
-ประกาศผลสอบ 19 ธ.ค. 60
(ทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th)

ตารางสอบ

สอบวันที่ 9 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

09.00 - 09.45 | วิชาคณิตศาสตร์

09.45 - 10.30 | วิชาวิทยาศาสตร์

10.30 - 11.00 | วิชาภาษาไทย

11.00 - 11.30 | วิชาสังคมศึกษา

11.30 - 12.00 | วิชาภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

Q: โครงการสอบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
A: เพื่อประเมินศักยภาพ และทดสอบความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีทางเลือกในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษา

Q: หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำอย่างไร?
A: หลักจากชำระเงินแล้ว จะใช้เวลาประมาน 3 วัน ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน"

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู " ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" หากสถานะของคุณขึ้นว่า "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ในการสอบแล้ว หากคุณชำระเงินมานานกว่า 3 วันแล้ว และสถานะการสมัครของคุณไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-2077056 , 063-8800903 , 02-2255605-8 ต่อ 635 , 640

Q: ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการเข้าสอบ?
A: ให้เตรียม "บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน" ที่มีรูปถ่ายชัดเจนแสดงตนในการเข้าสอบ ไม่ต้องพิมพ์บัตรสอบใดๆทั้งสิ้น สามารถตรวจสอบห้องสอบและเลขประจำตัวสอบได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 ที่เว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th

โครงการ SUANKULARB PRE-TEST ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-2077056 , 063-8800903 ;e-mail: suankularb@sk.ac.th