SUANKULARB PRE-TEST

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระบบสมัครออนไลน์


เลือกเมนูนี้เพื่อตรวจผลการสอบ Suankularb Pre-test

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

นักเรียนสามารถดูประกาศ ผลการสอบรวม

ได้ที่ใต้อาคาร 123 ปีของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เฉลยคำตอบข้อสอบ Suankularb Pre-test

กำหนดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 - วันที่ 28 พ.ย. 2557
ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 10 - วันที่ 28 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 3 ธ.ค. 2557
สอบวันที่ 10 ธ.ค. 2557

ตารางสอบ

วันที่ 10 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
09.00 - 09.45 | วิชาคณิตศาสตร์
09.45 - 10.30 | วิชาวิทยาศาสตร์
10.30 - 11.00 | วิชาภาษาไทย
11.00 - 11.30 | วิชาสังคมศึกษา
11.30 - 12.00 | วิชาภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

Q: โครงการสอบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
A: เพื่อประเมินศักยภาพ และทดสอบความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีทางเลือกในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษา

Q: หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำอย่างไร?
A: หลักจากชำระเงินแล้ว จะใช้เวลาประมาน 2 วัน ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน"

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู " ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" หากสถานะของคุณขึ้นว่า "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ในการสอบแล้ว หากคุณชำระเงินมานานกว่า 2 วันแล้ว และสถานะการสมัครของคุณไม่ถุกต้อง โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-8494150, 089-2077056

Q: ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการเข้าสอบ?
A: ให้เตรียม "บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน" ที่มีรูปถ่ายชัดเจน นำเข้าห้องสอบ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์บัตรสอบใดใดทั้งสิ้น โดยสามารถตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบได้อีกครั้งหนึ่ง

โครงการ SUANKULARB PRE-TEST ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-8494150, 089-2077056 - suankularb@sk.ac.th